U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 Al vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kregen steeds meer mensen belangstelling voor stamboomonderzoek. Dat leidde tot een toename van het aantal genealogische verenigingen, bureaus en tijdschriften. Sommigen vonden dat de verspreide documentatie het beste bij één stichting kon worden ondergebracht. Dat gebeurde op 15 mei 1945, kort na de bevrijding, met de oprichting van de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie. Het CBG heeft de nodige verzamelingen, waarvan een aantal ook ontsloten zijn via WieWasWie (bijvoorbeeld familieadvertenties). Om optimaal te profiteren van de voordelen van het CBG is het vriend worden wel aan te bevelen. Je wordt Digitale Vriend voor € 40 per jaar met gratis toegang tot WieWasWie.nl. (Zogenoemde Klassieke Vrienden betalen ook € 40 per jaar en ontvangen het Gen.magazine tevens op papier. Zij betalen optioneel € 10 per jaar voor toegang WieWasWie.)

WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Hiervoor bieden zij één plek waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek én ondersteuning krijgt bij de zoektocht. De kracht van WieWasWie.nl zit vooral in het enorme aanbod van historische documenten. Het is de opvolger van Genlias, dat bij veel genealogen nog in notities is verwerkt. Dit was het eerste serieuze en geslaagde project voor het centraal ontsluiten van gedigitaliseerde gegevens van de burgerlijke stand. In principe is WieWasWie gratis, maar als je gericht wil zoeken (wildcards en zoeken op twee personen) is het handig een premiumabonnement te hebben. Kosten € 18,50 per jaar. Zie ook onder CBG voor het 'gratis' premiumabonnement via de CBG.

Via deze site worden originele DTB-boeken en akten van de burgerlijke stand ontsloten, die feitelijk zijn verzameld en bijgehouden door FamilySearch (zie hieronder). In zoekakten zijn deze scans per provincie en plaats georganiseerd, waarbij veel van de boeken ook zijn geïndexeerd. Een monnikenwerk, maar hierdoor zijn wel de originele akten en kerkboeken ontsloten, waardoor een schat aan bijkomende informatie te voorschijn komt. Deze site is gratis te bezoeken.

Onder Zoekakten.nl is al iets gezegd over FamilySearch. Het is een Engelstalige site met echt heel veel gegevens, waardoor het soms wel eens moeilijk zoeken wordt. De meest bruikbare informatie is ontsloten door www.zoekakten.nl. FamilySearch is oorspronkelijk een initiatief van de Genealogical Society of Utah en wordt onderhouden door The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Daarom ook wel "de mormonen-site" genoemd). De waarde van deze genealogische verzameling wordt mede bepaald door de oorspronkelijke bedoeling.  Dit genealogisch onderzoek wordt voornamelijk verricht om religieuze redenen: de aldus opgespoorde voorouders kunnen postuum worden gedoopt. Dit plaatsvervangend 'dopen voor de doden' is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van Jezus' woorden in het evangelie van Johannes: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Johannes 3:5) en Paulus' verwijzing naar de doop voor de doden (1 Korinthe 15:29). De intentie van deze verzameling is dus totaal anders dan normaal genealogisch onderzoek en de particulier geplaatste stambomen moeten soms met een korreltje zout worden genomen (en niet omdat zij oorspronkelijk gevestigd zijn in Salt Lake City). De aanwezige scans van de originele kerkboeken en akten zijn echter zeker de meest betrouwbare bron voor genealogisch onderzoek.

De Nederlandse FamilienamenBank (NFB) is inmiddels in beheer bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. De website is enkele jaren geleden namelijk door het Meertens Instituut overgedragen aan het CBG. Hier zijn per familienaam de aantallen te vinden van de personen in de volkstelling van 1947 en de Basisregistratie Personen in 2007. Tevens zijn er toelichtingen op de herkomst van namen vermeld.

Door op de logo’s te klikken wordt u doorgelinkt naar de site van deze bronnen.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?