U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Veel provinciale en regionale archiefdiensten/erfgoedinstellingen zijn aangesloten op WieWasWie als het gaat om de informatie van de burgerlijke stand. Inmiddels wordt daar ook getracht de informatie van doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) te krijgen, maar veelal wordt je toch teruggeworpen op de 'plaatselijke' archiefinstellingen en genealogische verenigingen. Vooral als er aanvullende informatie wordt gezocht. Ook om achtergronden van die betreffende regio te leren kennen. De instellingen die ik tot nu toe veelvuldig gebruikt heb staan hieronder vermeld. Als eerste noem ik de provinciale archieven/erfgoedinstellingen, waarna de regionale instellen en verenigingen aan bod komen. Deze volgorde zegt niets over het belang van deze instellingen of verenigingen in het geheel.

Natuurlijk kwam ik vanwege mijn eigen herkomst het eerst in contact met het Gelders archief. Handige zoekmachine bij het zoeken naar personen met veel informatie rond de DTB en de burgerlijke stand. Ook toegang tot scans (niet één op één gekoppeld maar per boek en helaas soms verwijzingen naar de verkeerde boeken, dat doorwerkt in WieWasWie).

Sinds een aantal jaren zoek ik ook veel in Noord-Nederland. AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw. AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld. Het is een site die ongekend ver is in het ontsluiten van (origineel raadpleegbare) gegevens. Naast burgerlijke stand en DTB zijn hier ook  de notariële archieven toegankelijk gemaakt en is gedeeltelijk het nodige te vinden van het bevolkingsregister (waar woonde en/of werkte de Friezen). Daarnaast de registers van bijvoorbeeld de aanneming van familienamen, rolboeken arrondissementsrechtbanken, registres civique en memories van successie. Persoonlijk vind ik deze site een absoluut voorbeeld voor de overige archieven en erfgoedinstellingen. Een voorbeeld van het resultaat van vele werk dat door de beheerders en vrijwilligers achter deze site is verricht is te vinden in de Voorbeeld genealogie, die u onder het tabblad Publicaties kunt vinden.

AlleGroningers wil alle doop-, trouw- en begraafboeken (DTB's) tot 1811 en alle openbare akten van de burgerlijke stand binnen een paar jaar tijd online beschikbaar stellen. Dat betekent dat alle DTB's en de geboorteakten (1811 – 1912), de huwelijksakten (1811 – 1937) en de overlijdensakten (1811 – 1962) moeten worden gescand. Verder moet er op naam in de DTB's en akten kunnen worden gezocht. Maar de ambitie van AlleGroningers houdt meer in. Er moeten ook portretfoto's van de betrokken personen kunnen worden toegevoegd, evenals film en geluid, en er moet aanvullende informatie, verhalen en anekdotes kunnen worden toegevoegd. Na de DTB's en burgerlijke stand is het project niet klaar. AlleGroningers zal worden uitgebreid met memories van successie, huwelijkscontracten, notariële akten en andere interessante informatie.

Op 15 februari 2016 is de database AlleDrenten.nl met meer zoekmogelijkheden en meer scans dan voorheen (Drenlias) geopend. Zoeken naar je Drentse roots is nu nog makkelijker geworden! Mogelijkheden zijn onder andere: zoeken op meerdere gemeentes tegelijkertijd;  zoeken op een initiaal in plaats van een voornaam; zoeken zonder een naam in te typen en vervolgens een selectie maken, bijvoorbeeld op beroep; bladeren door documenten waaruit de gegevens nog niet zijn ingevoerd, zoals de schultegerechten en de repertoria (overzichten) van de notarissen; zoeken op twee personen in de akten van de burgerlijke stand en kerkregisters.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft als werkgebied de provincie Noord-Brabant, en met name 16 gemeenten en 2 waterschappen (Aa en Maas, en De Dommel). Zij beheert ruim 1.500 archieven en collecties (bijna 40 kilometer papier en perkament) en bewoont de Citadel in 's-Hertogenbosch en een pand in Grave. Daarnaast heeft het BHIC een THUISpunt in Veghel. Het BHIC helpt niet alleen particulieren, maar ook organisaties, instellingen, gemeenten, waterschappen en provinciale instellingen met al hun vragen op het gebied van archieven en cultuurhistorie. Hun slogan 'Het BHIC is hét centrum voor genealogie in Noord-Brabant' gaat nog niet geheel op. Zij zijn namelijk hoofdzakelijk de verbinding met de 16 gemeenten in het noordoostelijk Noord-Brabant, waardoor zij juist de grote gemeente in Noord-Brabant missen.

Streekarchief voor de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Zij heeft flinke collecties in de virtuele studiezaal, waar veel over het voorgeslacht uit de bewuste streek te vinden is. Hier heb ik veel informatie kunnen vinden over de DTB-gegevens, maar vooral ook over de geschiedenis van de betreffende streek die ik alleen kende van de vakanties met mijn ouders in Hulshorst.

Streekarchief voor de gemeenten Epe, Hattem en Heerde. Het zoeken is relatief simpel en de uitkomsten dienovereenkomstig. Daarentegen wordt waarschijnlijk ook daar - naast de professionals van de betreffende gemeenten - ook door vrijwilligers hard gewerkt om een betere ontsluiting te krijgen. Er zijn door mij nog geen verbindingen naar originelen te vinden (wel weer via www.zoekakten.nl).

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is de archiefdienst voor de Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Hieronder ook de gegevens die ik voorheen haalde van de nu door-gelinkte site www.streekarchiefbommelerwaard.nl. Het Regionaal Archief Rivierenland is een professionele, toekomstgerichte archiefbeheerder voor het rivierengebied, die klantgerichtheid en zorgvuldigheid in de dienstverlening aan de burger en de overheid voorop heeft staan, die de meerwaarde van samenwerkingsverbanden onderkent en die op actieve wijze gebruik van de bronnen en informatie daaruit stimuleert. De kerntaken van het RAR zijn het aanbieden van historische informatie en/of belevingskansen aan een zo breed mogelijk publiek op de voor hen meest geschikte manier. Het als professionele collectiebeheerder archieven en collecties verwerven, bewaren, toegankelijk maken en gebruik ervan stimuleren. Het RAR heeft ook (inter-)nationale aandacht gekregen door hun wensen van innovatieve ontsluiting van de gegevens.

Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ontsluit gegevens van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. Daarnaast is ook de site http://www.genealogiezuidoostutrecht.org/  [nog] in de lucht, waarin - naast de gegevens uit het ‘eigen werkgebied’ - ook informatie uit DTB-boeken van een groot aantal omringende gemeenten (o.a. Veenendaal) te vinden is.

Genealogiedomein.nl is een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten. Hier zijn een groot aantal (geïndexeerde) transcripties te vinden van het betreffende gebied met veelal de volledige informatie uit de originele DTB-boeken.

Met name van de grote steden ontbreken de data van de burgerlijke stand in WieWasWie.nl. Daarvoor is wel te zoeken in de databases van de betreffende gemeenten. Hieronder een handreiking inzake een drietal gemeenten, waarvan de gegevens [nog] niet [volledig] in WieWasWie te vinden zijn.

De gegevens van Amsterdam moet vaak nog gezocht worden via de site van het Stadsarchief Amsterdam. Niet alle informatie is gratis. Ik heb daarom een soort ‘eenheden-abonnement’. Vooral het inzien en downloaden van scans vraagt om het afschrijven van relatief dure eenheden. Als je echter de weg weet in de opbouw van het stadsarchief (via registers en folio's) kun je op zoekakten.nl de betreffende scans best zelf vinden.

Het archief van onder andere de gemeenten Den Haag en Rotterdam is ontsloten via het project Digitale Stamboom. Dit was voor een aantal gemeenten de potentiële tegenhanger van Genlias en WieWasWie. Voor een deel (met name van Rotterdam) is inmiddels één en ander op WieWasWie te vinden. Ik zou daar beginnen met zoeken naar informatie.

Ook zijn de sites van een aantal oudheidkundige verenigingen als regionale site te typeren.

Vereniging “Oud Scherpenzeel” is geen formeel archief, maar houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel zoals het onderzoek naar de geschiedenis, het verzamelen van historische foto’s en documenten, het verzamelen van historische voorwerpen en het behouden van historisch waardevolle monumenten. Het is niet zo zeer een database waarin makkelijk gezocht kan worden, maar deze site bevatte (voor mij althans) veel waardevolle informatie over Scherpenzeel en de omgeving (Woudenberg en Renswoude). Daarnaast zijn een groot aantal doorzoekbare genealogieën te vinden. Een zeer informatieve site.

De oprichters van “Historische Vereniging Sliedrecht” realiseerden zich maar al te goed dat de zorg en belangstelling voor het Sliedrechts erfgoed nimmer verloren mag gaan. Een karakteristiek dorp, met een zo rijke geschiedenis, moet dit veilig stellen voor het nageslacht. De voornaamste doelstelling van de plaatselijke “Historische Vereniging Sliedrecht” is  het bevorderen van de belangstelling voor de historie van Sliedrecht. Net als bij de Vereniging Oud Scherpenzeel gaat het hier vooral om de aanwezige - naar mijn ervaring - betrouwbare genealogieën.

Door op de logo’s te klikken wordt u doorgelinkt naar de sites van deze bronnen.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?